Je kind laten onderzoeken op intelligentie en hoogbegaafdheid

Intelligentietest kind

Als je het gevoel hebt dat je kind hoogbegaafd is dan is het slim om een Intelligentieonderzoek kind uit te laten voeren. Hoogbegaafdheid geeft aan dat je kind veel potentie heeft. Deze potentie kan hij waarmaken en een gelukkig leven leiden. Helaas gebeurd het ook vaak dat hoogbegaafdheid bij kinderen voor problemen zorgt. Je kind kan bijvoorbeeld niet goed aarden bij reguliere leerlingen. Hierdoor ontstaan er spanningen en andere problemen. Gelukkig zijn er goede begeleidingstrajecten voor kinderen waarvan bekend is dat ze hoogbegaafd zijn.

Wat is intelligentie precies

Er zijn vele verschillende beschrijvingen van intelligentie. Hierdoor is het moeilijk om een antwoord op deze vraag te geven. Het hangt onder andere af van wat iemand allemaal kan en weet. Maar ook hoe je makkelijk nieuwe dingen kan leren, problemen kunt analyseren en deze kunt oplossen. Uiteindelijk zegt een Intelligentieonderzoek kind ook iets over hoe doelgericht je kind kan handelen en hoe goed je kind kan logisch nadenken en redeneren. Uiteindelijk komt het erop neer hoe makkelijk je omgaat met de situaties die zich in je omgeving voordoen en hoe gemakkelijk je de wereld om je heen begrijpt. Afhankelijk van de intelligentie van je kind kan je enigszins de schoolprestaties voorspellen, maar intelligentie is niet de enige factor hierin. Met name bij hoogbegaafdheid is niet alleen de intelligentie een belangrijke factor, maar ook de omgeving en het doorzettingsvermogen van het kind.

Intelligentieonderzoek en hoogbegaafdheid

Vaak wordt er begonnen met een observatie van het kind. Of je kind ander gedrag vertoont dan de reguliere leerlingen, aparte handelingen verricht en dergelijke. Dit is het fundament van het onderzoek, omdat hiermee een plan kan worden opgesteld. Naar aanleiding van de motivatie kan er een intelligentietest worden afgenomen. Tijdens een intelligentietest worden er vragen en opdrachten gemaakt door je kind. Hiermee wordt er gemeten wat er is aangeleerd aan kennis, begrip, probleemoplossende vaardigheden en inzicht. Ook wordt er gekeken naar de verschillende delen van het functioneren. Hiermee wordt een beeld geschetst van de sterke kanten en zwakkere kanten van je kind. Hoe jonger je kind is bij het afnemen van de test, hoe meer de test als een globale inschatting gezien moet worden van het niveau van cognitief functioneren en de score is tijdelijk. Jonge keren zijn continu in ontwikkeling op alle vlakken. Vanaf ongeveer 8 jaar oud zijn de scores min of meer stabiel te noemen, ondanks dit gegeven wordt er gezegd dat de uitslag een levensduur heeft van 1 tot 2 jaar. Ondanks dit gegeven zijn alle IQ scores een momentopname en kan je hier pas betekenis aan toekennen als je andere zaken meeneemt. Dit zijn onder andere de omstandigheden rondom de testafname, de observaties, schoolresultaten, of je kind medicijnen gebruikt en lekker in zijn vel zit en dergelijke. Het is belangrijk om een intelligentietest te doen om te bepalen of je kind hoogbegaafd is. In dit geval wil je natuurlijk voorkomen dat er schooluitval en andere problemen plaatsvinden tijdens zijn leven. Met de uitslag kan je hierop inspelen en een betere thuis-, en schoolomgeving voor je kind creƫren.